แยกแยะ VS หลอมรวม จะเอาความดีหรือความเห็นแก่ตัวไปสู้กับคนโกงเขาดี

ถ้าเราไม่มี “หลักการร่วม” ไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกัน ย่อมไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์ กำหนดวิธีการ ที่จะมีประสิทธิภาพ ที่จะได้ผลได้เลย มันก็เหมือนกับแค่เฮโลยกทัพกันออกไปนอกกำแพง เสร็จแล้วก็ตะโกน “สู้โว้ย” เอามือไขว้หน้าอก (อย่าลืมเอาขวาทับซ้ายนะครับ) แล้วก็มองหน้ากันไปมา ต่างคนต่างงัดวิธีการต่างๆ ออกมาตามความเชื่อความเข้าใจของตนของกลุ่ม อย่างนี้จะไปสู้ชนะได้อย่างไร เราเลยได้แต่สู้ สู้ สู้ กันมาหลายปี โดยที่ศัตรูกลับแข็งแกร่ง เติบโตขึ้นทุกที