ผลที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเสมอ

Unintended Consequences (UC____ผลที่เกิดขึ้นอย่างมิได้ตั้งใจ) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมิได้ตั้งใจและมองไม่เห็นแต่แรก มันเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ อย่างไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม