ผลงาน 6 เดือนกระทรวงศึกษากับหลักสูตร-เกณฑ์ใหม่ปีการศึกษา’58 ลดกิจกรรมครู ฟื้นโครงการคุรุทายาท หนุนสร้างเด็กอาชีวะ

ผลงาน 6 เดือนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมใช้หลักสูตร-เกณฑ์ใหม่ปีการศึกษา’58 ลดกิจกรรมครู ฟื้นโครงการคุรุทายาท เปลี่ยนเกณฑ์การประเมินครูที่เน้นคุณภาพในห้องเรียน ด้านอาชีวศึกษาผุดหลายโครงการใหม่เพื่อส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพและผลิตกำลังคนให้ต้องความต้องการของตลาด