สภาวิศวกรทดสอบวิศวกรจีนรถไฟไทย-จีนรุ่นแรก 77 คน สอบผ่านเกณฑ์ – แจงต่อไปหากไม่มี ม.44 ต้องสอบใบอนุญาตตามกฎหมาย

สภาวิศวกรทดสอบวิศวกรจีนรถไฟไทย-จีนรุ่นแรก 77 คน ผ่านเกณฑ์ 60 คะแนน เฉลี่ย 82 คะแนน – แจงระยะต่อไปหากไม่มี ม.44 ต้องสอบใบอนุญาตตามกฎหมาย