สถาบันอนาคตไทยวิเคราะห์ 4 ประเด็นข้อตกลง TPP กับประเทศไทยหลังเลือกตั้งสหรัฐ

สถาบันอนาคตไทยวิเคราะห์ 4 ประเด็นข้อตกลง TPP กับประเทศไทยหลังเลือกตั้งสหรัฐ