ปากคำคนใน “ปู 2” – “สุรวิทย์ คนสมบูรณ์” เคลียร์ปมปรับ ครม. “ทักษิณ” จัด – “ยิ่งลักษณ์” ทำ!

ปากคำ คนใน “ปู 2“ “สุรวิทย์ คนสมบูรณ์” เคลียร์ปม “ปรับ ครม.” “ทักษิณ” จัด … “ยิ่งลักษณ์” ทำ