ประเมินประชานิยม “รัฐบาลพี่คนแรก” ใช้เงิน 6.71 แสนล้าน โอกาสในวันนี้ หรือหนี้ในวันหน้า?

ประเมินประชานิยม “รัฐบาลพี่คนแรก” ใช้เงิน 6.05 แสนล้าน โอกาสในวันนี้ หรือหนี้ในวันหน้า?