ครม. ลดปล่อยน้ำ 4 เขื่อนหลัก หวั่นน้ำไม่พอใช้ ไฟเขียวสร้าง Motorway 3 สาย 1.6 แสนล้าน ขยายอายุคง VAT 7% อีก 1 ปี

ครม. ลดปล่อยน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก หวั่นเหลือน้ำไม่พอใช้ ไฟเขียวสร้าง Motorway 3 สาย วงเงิน 1.6 แสนล้าน ขยายอายุคง VAT 7% อีก 1 ปี

ดันไทยให้ก้าวพ้น “กับดัก” ผู้นำส่งออกข้าว “เชิงปริมาณ” แก้โจทย์ปลูกมาก-คุณภาพต่ำ-ราคาตก แนะเอกชน-ชาวนา จับคู่ธุรกิจ

ดันไทยให้ก้าวพ้น “กับดัก” ผู้นำส่งออกข้าว “เชิงปริมาณ” เร่งวิจัยพัฒนาคุณภาพ-แปรรูป แก้โจทย์ปลูกมาก-คุณภาพต่ำ-ราคาตก แนะเอกชน-ชาวนา จับคู่ธุรกิจ

ส่องเสนาบดี “ปีติพงศ์” ผู้มีชื่อ ในราชสกุล “พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ใส่หัวโขน “พญานาค 1” สั่งห้ามรับเงินพ่อค้า หาทุนจากที่ดิน “ต้องห้าม”

ส่องเสนาบดี “ปีติพงศ์” ผู้มีชื่อ ในราชสกุล “พึ่งบุญ ณ อยุธยา” ใส่หัวโขน “พญานาค 1” สั่งห้ามรับเงินพ่อค้า
หาทุนจากที่ดิน “ต้องห้าม” โดยมีทีมกุนซือของ “ปีติพงศ์” มีทั้งฝ่ายวิชาการ สนธิกำลังกับฝ่ายบู๊และบุ๋น มาจากหลายสารทิศ อาทิ พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาเชียงใหม่ หรือ “เสธฯ ยอด” ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบว่าเป็นที่ปรึกษาประจำตัว “ปีติพงศ์”