“เสธฯ แดง”เดินหน้าเฟส 2 เปิดเสรีสลาก ยี่ปั๊ว-ซาปั๊วทยอยบอกเลิกสัญญา คาดสิ้นปี 2558 ไม่ต่อโควตาขายหวย

“เสธฯ แดง” เดินหน้ามาตรการเฟส 2 เปิดเสรีสลาก ยี่ปั๊ว-ซาปั๊วทยอยบอกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่าย คาดสิ้นปี 2558 ไม่ต่อสัญญาโควตาขายหวย