เปิดตัว “CUTE จุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย” สร้างเครือข่ายเอกชนเป็นพี่เลี้ยงหนุนสตาร์ทอัพ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “CUTE โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย” หนุนเงินลงทุน-เป็นพี่เลี้ยงให้สตาร์ทอัพ

แบงก์กสิกรไทยเปิดแผนดิจิทัลแบงกิ้ง ใช้กลยุทธ์ “real place real people” ธุรกรรมพุ่งจาก 40%เป็น 65%

แบงก์กสิกรไทยรุกดิจิทัลแบงกิ้ง ใช้กลยุทธ์ “real place real people” ธุรกรรมพุ่งจาก 40%เป็น 65% พร้อมออกบริการใหม่ๆ เป็น customer’s main bank ของลูกค้าทุกกลุ่ม

“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะที่จับทุกอย่างโยนลงไป ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

การใช้ Big Data ไม่ใช่แค่เอา Data มาใช้งานอย่างเดียว การเอามาใช้ต้องมีการแปลความที่ถูกต้องด้วย บางครั้งอาจจะแปลความอะไร ที่ใส่ความรู้สึกลำเอียงเข้าไป พอตีความออกมาทำให้ข้อมูลบิดเบือนได้ Big Data ถ้าใช้ไม่ถูกทางก็เป็นโทษเหมือนกัน และ Big Data ไม่ใช่เรื่องของการเก็บข้อมูล แต่เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้

“ธีรนันท์ ศรีหงส์” แนะตั้ง National Data Pool – ปลุกจิตสำนึกการใช้ข้อมูล รับสังคม Big Data @ life

“ธีรนันท์ ศรีหงส์” แนะตั้ง National Data Pool – ปลุกจิตสำนึกการใช้ข้อมูล รับสังคม Big Data @ life

“ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์” ไม่แข่งยิ่งแพ้ในยุค Big Data

“ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์”: ไม่แข่งยิ่งแพ้ในยุค Big Data โดยมองว่าการใช้ประโยชน์จาก Big Data จะมาเป็น Competitive Advantage ชิ้นใหม่สำหรับทุกชีวิตในสังคม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับบริษัทไฮเทคเท่านั้น แต่สำหรับชีวิตคุณ ชีวิตผม องค์กรภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้หมด

แบงก์พาณิชย์มั่นใจ “ไม่ตาย” ในกระแส FinTech – ชูจุดแข็ง “น่าเชื่อถือ” จับมือพัฒนาระบบการเงินเชื่อมประชาคมอาเซี่ยน

แบงก์พาณิชย์มั่นใจ “ไม่ตาย” ในกระแส FinTech – ชูจุดแข็ง “น่าเชื่อถือ” จับมือพัฒนาระบบการเงินเชื่อมประชาคมอาเซี่ยน

กสิกรไทยเปิดตัว KBTG เดินหน้าผลักดันให้เกิด “ฟินเทค 2.0” – ปรับสไตล์ทำงานรับยุคเจนวาย

กสิกรไทยเปิดตัว KBTG พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เกิด “ฟินเทค 2.0” – ปรับสไตล์ทำงานรับยุคเจนวาย