ปปง. สั่งยึดทรัพย์ เครือข่าย “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” เพิ่ม 192 รายการ มูลค่า 7,000 ล้าน เตรียมส่งมอบทรัพย์กว่า 10,000 ล้านคืนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ปปง. สั่งยึดทรัพย์ เครือข่าย “ศุภชัย ศรีศุภอักษร”เพิ่ม 192 รายการ มูลค่า 7,000 ล้าน เตรียมส่งมอบทรัพย์กว่า 10,000 ล้านคืนสมาชิกสหกรณ์ฯ