ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร TRITN กับพวกรวม 9 ราย ทุจริต เบียดบังทรัพย์สินบริษัท

จากงบการเงินปี 2556 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITN) ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมที่ TRITN ทำกับบริษัท VBB ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล้านบาท สำนักงาน ก.ล.ต. จึงตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร TRITN เดิมชื่อบริษัทไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (LIVE) กับพวก รวม 9 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีร่วมกันทุจริตบียดบังเอาทรัพย์สินของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และยินยอมให้มีการทำบัญชีไม่ถูกต้อง