ผู้ว่าการแบงก์ชาติแนะสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว “เรียนรู้อดีต – อยู่กับปัจจุบัน – ทำอนาคตให้ดีขึ้น”

ผู้ว่าการแบงก์ชาติแนะสหกรณ์คงอุดมการณ์การเป็นแหล่งเงินผู้มีรายได้น้อยด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รักษาความเชื่อมั่นจากสมาชิก พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว

พลังเสียงเพื่อป่าไม้แห่งลุ่มน้ำโขง ตรวจสอบธรรมาภิบาลป่าไม้ 3 พื้นที่รอยต่อพรมแดน 5 ประเทศ

พลังเสียงเพื่อป่าไม้แห่งลุ่มน้ำโขงVoices for Mekong Forests เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับภาคประชาสังคมให้สามารถติดตามและตรวจสอบธรรมาภิบาลป่าไม้ใน 3 พื้นที่รอยเชื่อมต่อพรมแดน 5 ประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้กลไกการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมาภิบาลและการค้า หรือ “เฟล็กที” (FLEGT) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า หรือ “เรดด์พลัส” (REDD+)

รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล???

ถ้าจะถามหา “ธรรมาภิบาล” ถามหา “Good Governance” อย่าไปถามหาจากรัฐบาลหน้าเลย เราต้องถามหาจากรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละ เพราะมันเป็นระบบ เป็นกลไก เป็นกรอบกติกา ที่ท่านฉีกของเดิมทิ้ง (บางส่วน) แล้วสัญญาว่าจะสร้างใหม่ ปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม จะดีไม่ดีก็อยู่ช่วงนี้ ถ้าทำได้ดี วางรากฐานให้ดี ก็จะได้เดินต่อ ไม่ต้องวนมาฉีกทิ้งอีกในวันหน้า

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” วาระโลก วาระประเทศไทย “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ “คำสอนพ่อ” ทุกคนต้องฝึกหัดใจให้สุจริต เข้มแข็ง และเป็นระเบียบ

เมื่อใดที่ข้าราชการหรือนักการเมืองตัดสินใจบนพื้นฐานความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกัน ประชาชนก็มีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามกติกาแห่งรัฐ เมื่อนั้น ประเทศก็จะก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สัมมนาปฏิรูป ป.ป.ช. ชี้ยังขาดธรรมาภิบาล ไม่เปิดข้อมูล ทำงานช้า 6 พันคดีหมดอายุความ – “สุภา” เสนอออก กม.กำหนดเวลาทำคดี

สปช. จัดสัมมนาปฏิรูป ป.ป.ช. ชี้ยังขาดธรรมาภิบาล มีหลุมดำไม่เปิดข้อมูล ทำงานช้าจน 6 พันคดีหมดอายุความ – “สุภา” เสนอวิธีแก้ปัญหา ให้ออก กม.กำหนดระยะเวลาทำคดี

เช็คระดับธรรมาภิบาลไทย ป.ป.ช. ระบุ “เด็ก” ติดสินบนตลอดชีวิต

เช็คระดับธรรมาภิบาลในไทย ป.ป.ช. ระบุ เด็กติดสินบนตลอดชีวิต ชี้ถ้าฝากลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่ต้นแล้ว ต่อไปลูกก็จะติดสินบนตลอดชีวิตของตัวเอง

“อานันท์” วิพากษ์การเมืองฉุดธรรมาภิบาลภาครัฐอ่อนแอ-เอกชนไทยได้คะแนน CG สูงสุดในอาเซียน

อดีตนายกรัฐมนตรี “อานันท์ ปันยารชุน” ห่วงธรรมาภิบาลภาครัฐอ่อนแอ เพราะการเมืองแทรกแซง เสี่ยงนำไปสู่วิกฤติอีกครั้ง แนะ 3 เสาหลักยกระดับธรรมาภิบาลประเทศ ป้องกันหนทางสู่หายนะ ขณะที่ภาคเอกชนไทยได้คะแนน CG สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน

“ไอโอดี” เตรียมยกระดับ “ธรรมาภิบาล” บริษัทไทยใช้เกณฑ์ “ASEAN CG Scorecard ” จากรูปแบบไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

“ไอโอดี” เล็งยกระดับธรรมาภิบาลบริษัทจากรูปแบบที่ควรจะมี ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน รองรับเออีซี ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงธรรมาภิบาลภาครัฐตกต่ำ สร้างข้อจำกัดการทำนโยบายพัฒนาประเทศ