“พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย” มองลึกสังคมไทย เชื่อผิดๆ “กรรมนิยม-บุญนิยม” ไม่สอนให้เป็นผู้เป็นคนและรู้เท่าทันโลก

“พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย” มองลึกสังคมไทย เชื่อผิดๆ “กรรมนิยม-บุญนิยม” เน้นแต่”มาม่า ไวไว” ไม่รู้เท่าทันโลก ชี้ต้องมุ่งการศึกษาที่สอนให้เป็นผู้เป็นคน