ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์-นามบัตรนายกฯ และคำตอบยียวนของ SimSimi

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 29 มค.- 4 กพ. 2555 …นามบัตรนายกฯ และคำตอบยียวนของ SimSimi