ธปท.เตือนการถือครอง Bitcoin มีความเสี่ยง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ธปท. เตือน Bitcoin และหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Litecoin, Peercoin, Namecoin มีความเสี่ยง ไม่ถือเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และไม่มีมูลค่าในตัวเอง