ธนาคารโลกมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืดหยุ่น พร้อมรับแรงกระแทก แนะเร่งสะสมทุนมนุษย์เพื่อ “พัฒนาเศรษฐกิจ-ลดความเหลื่อมล้ำ”

เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่น พร้อมจะรองรับแรงกระแทกจากเศรษฐกิจภายนอก เพราะโครงสร้างเปลี่ยน และต้องเร่งสะสมทุนมนุษย์ ด้วยการส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ไทยติดทอป 30 โลกประเทศที่สะดวกต่อการประกอบธุรกิจ – ปฏิรูปกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับ 2 – กพร. ตั้งเป้าลดระยะเวลาดำเนินการลง 50%

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลก ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจด้วยการปฏิรูปกฎระเบียบข้อบังคับ ในปีนี้ ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปด้านกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับสอง นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Doing Business เมื่อปี พ.ศ. 2546

เมื่อสัญญาณเศรษฐกิจโลกเริ่มแผ่วจาก “สงครามการค้า-ภาวะการเงินตึงตัว” – เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่?

โลกกำลังต้องเผชิญความเสี่ยงที่อาจจะนำเศรษฐกิจโลกกลับไปสู่วิกฤตหรือภาวะถดถอยอีกครั้ง จาก สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น และภาวะการเงินที่ตึงตัว เพราะการฟื้นตัวแบบขยายตัวอย่างสอดคล้องกัน หรือSynchronized Recovery ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังจะหมดลง และอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว การค้าโลกกลับมาซบเซาย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทย

ในยุคหุ่นยนต์ และ AI ประเทศกำลังพัฒนาจะอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตได้อีกหรือไม่?

ในยุคหุ่นยนต์ และ AI ประเทศกำลังพัฒนาจะอาศัยอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตได้อีกหรือไม่?

ธนาคารโลกเตือนรับมือสงครามการค้ากระทบมากกว่าที่คาด – ชี้ถึงจุดสูงสุดเศรษฐกิจการค้าโลก แนะเอเชียรับบทผู้นำโลกรักษา “ระเบียบการค้าเสรี”

ธนาคารโลกเตือนรับมือสงครามการค้า กระทบมากกว่าที่คาด – ชี้ถึงจุดสูงสุดของเศรษฐกิจการค้าโลก แนะเอเชียรับบทผู้นำโลกรักษา “ระเบียบการค้าเสรี”

รายงาน World Development Report 2019 ยุคใหม่ของสภาพงาน ธุรกิจ และทักษะ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีลักษณะที่มีความสำคัญบางอย่าง เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้องค์กรธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว บริษัทธุรกิจแบบแพลตฟอร์มสามารถยกระดับจากธุรกิจสตาร์ทอัปในท้องถิ่นขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลก โดยมีพนักงานและสินทรัพย์ไม่มาก ธุรกิจแพลตฟอร์มสามารถขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้เกิดลู่ทางโอกาสแก่ผู้ประกอบการจำนวนมากมาย แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ในประเทศอุตสาหกรรม หรืออยู่ในพื้นที่การผลิตอุตสาหกรรม

งานวิจัยธนาคารโลกระบุอุบัติเหตุบนถนนบั่นทอนการเติบโต กางตัวอย่างประเทศที่ทำสำเร็จ ชี้ราคาความปลอดภัยไม่ได้แพง

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการสูญเสียสุขภาพที่ดีมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ แทนซาเนีย และประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง แต่หากลดอัตราการบาดเจ็บลงได้ 50% รายได้จีดีพีต่อหัวจะเพิ่มขึ้นถึง 7-22%

เปิดงานวิจัยกลุ่ม LGBTI “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ระบุถูกกีดกัน – เลือกปฏิบัติ – แบ่งแยกทางเศรษฐกิจ

เปิดงานวิจัยกลุ่ม LGBTI “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ระบุถูกกีดกัน – เลือกปฏิบัติ – แบ่งแยกทางเศรษฐกิจ

งานวิจัยธนาคารโลกชี้เอเชียตะวันออกลดความยากจนได้ดีสุดแต่ความเหลื่อมล้ำเพิ่ม แนะ 3 โมเดลรับมือโลกใหม่ที่ท้าทายแบบ Inclusive Growth

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและหมู่เกาะแปซิฟิกประสบความสำเร็จในการลดความยากจน ชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่กลับมีปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ธนาคารโลกเสนอ 3 โมเดลใหม่แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการเติบโตแบบมีส่วนร่วม Inclusive Growth โดยเฉพาะการให้โอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ธนาคารโลกชี้นโยบายย้ายถิ่นข้ามชาติภูมิภาคอาเซียนไม่เหมาะสม ขาดโอกาสได้แรงงานทักษะดี

อาเซียนต้องบริหารจัดการด้านแรงงานย้ายถิ่นให้ดีขึ้น พร้อมปรับนโยบายและหน่วยงานด้านการย้ายถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค ทั้งทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของประชากร เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ

1 2 3 5