ผลสอบ ธปท. พบ “อดีตเอ็มดีเอสเอ็มอีแบงก์” จ่ายดอกฝากใต้โต๊ะ – ประธานบอร์ดตั้งลูกหนี้เน่าเป็นกรรมการตรวจสอบ

ผลสอบ ธปท. พบ ”อดีตเอ็มดีเอสเอ็มอีแบงก์” สั่งจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากใต้โต๊ะ – ประธานบอร์ด ตั้งลูกหนี้เอ็นพีแอล เป็น “กรรมการตรวจสอบ” ขัดหลักธรรมาภิบาล