กรณีศึกษา “ธนาคารที่ยั่งยืน” : แซคแบงก์แห่งมองโกเลีย

ตัวอย่างธนาคารที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก “ธนาคารที่ยั่งยืน” คือธนาคาร แซคแบงก์ (XacBank) แห่งมองโกเลีย ลูกหลานเจงกิสข่านที่กำลังพยายามล่องกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยเพียง 1.77 คนเฉลี่ยต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร และยังมีคนจนเกินร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ