“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” แจงกรอบธนาคารกลางในอาเซียน เชื่่อมภาคการเงินเออีซี เผยไม่มีแนวคิดใช้เงินสกุลเดียว

ธนาคารกลางในอาเซียน ตีโจทย์ภาคการเงินเชื่อมเออีซี เผยไม่มีแนวคิดใช้เงินสกุลเดียวแบบยุโรป