เสวนา “ถึงเวลา…สังคมไทยไร้แร่ใยหิน?” – นักวิชาการชี้ “ไครโซไทล์” อันตราย รัฐบาลไทยต้องยกเลิกทันที หลังจากยื้อมากว่า 4 ปี

นักวิชาการยืนยันไครโซไทล์อันตราย โดยองค์การอนามัยโลกจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มร้ายแรงที่สุดแล้ว อีกทั้งปัจจุบันยังมีสารทดแทนและวัสดุทดแทนแร่ใยหินแล้วทุกประเภท โดยเฉพาะสารทดแทนกลุ่มปิโตรเลียมที่ประเทศไทยผลิตสามารถผลิตได้เอง ด้านมาตรการความปลอดภัยช่างก่อสร้าง ช่างรื้อถอน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นการให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแร่ใยหินฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยรอบ ด้านภาคประชาสังคมย้ำรัฐบาลยกเลิกแร่ใยหินทันที พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากผลักดันนโยบายสู่รัฐบาล มาเป็นการทำงานในพื้นที ซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากและพร้อมขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นๆ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 12): เชียงรายพื้นที่ต้นแบบ นำร่องยกเลิกใช้แร่ใยหินโดยไม่รอนโยบายรัฐ

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายชี้แร่ใยหินเป็นอันตรายใกล้ตัวที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้ จึงทำโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหินอันส่งผลต่อสุขภาพ” เพื่อสื่อสารความรู้สู่บริโภค ในพื้นที่นำร่องของแต่ละอำเภอในเชียงรายรวม 18 แห่ง ปัจจุบันทุกพื้นที่มี “ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน” แล้ว พร้อมขยายผลของโครงการสู่พื้นที่ปลอดแร่ใยหินต้นแบบในอำเภอเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง