พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เปิด”มหิดลโมเดล” ครัสเตอร์ป้องกัน “แม่วัยใส” เกิดน้อยด้อยคุณภาพ

พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เปิด”มหิดลโมเดล” ป้องกัน “แม่วัยใส” และแก้ไข”กลุ่มวัยรุ่น” ภูเขาใต้น้ำที่มีปัจจัยเสี่ยงและไม่มีปัจจัยเสี่ยง