ท่าเรือน้ำลึกปากบารา กับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

กระแสคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกมีหลายแง่มุม ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งคำถามว่าท่าเรือดังกล่าวจะมีลูกค้าจริงหรือไม่ หรือจะถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไม่ต่างจากท่าเรือระนอง แต่สำหรับบทความนี้ ผู้เขียนขอสวมหมวก ‘นักเศรษฐศาสตร์’ โดยหยิบยกประเด็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ปรากฎในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มาบอกเล่า