ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (2): เปิดรายงานชมรมท่าเรือฯ มลภาวะที่คุกคามชาวบ้าน-ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าทางน้ำ เนื่องจากเป็นทำเลที่มีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี จึงทำให้อำเภอนครหลวงถูกจับจองพื้นที่ในการทำธุรกิจท่าเทียบเรือ โดยในปี 2549 มีท่าเรือจำนวน 33 แห่ง ต่อมาปี 2554 มีท่าเรือจำนวน 52 แห่ง และในปี 2557 มีท่าเรือตามใบอนุญาตท่าเทียบเรือ 35 แห่ง ซึ่งประเภทสินค้าที่นิยมมากที่สุด คือ ถ่านหิน

ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ(1) : ชาวบ้านร้องเรียนมลภาวะ “ฝุ่นถ่านหิน ฝุ่นมันสำปะหลัง” ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปีที่ยังแก้ไม่ได้

จากการร้องเรียนของชาวบ้านตำบลคลองสะแก ตำบลบ่อโพง และตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียงและอื่นๆที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าจากท่าเทียบเรือในแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ ปูนซีเมนต์ แป้งมันสำปะหลัง ปุ๋ย แร่เหล็ก ถ่านหิน และสินค้าอื่นๆ โดยทำการขนถ่ายจากท่าเทียบเรือสู่รถบรรทุก และรถบรรทุกนำไปเทกองไว้กลางแจ้ง ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายก่อให้เกิดการรบกวนต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เสียงดังอันเกิดจากการทำงานในเวลากลางคืนด้วย การพังทลายของตลิ่งจากการจอดเรือที่ขวางลำน้ำเป็นต้นซึ่งปัญหานี้มีมากว่า 10 ปีแล้ว

1 2