ท่าเรือนครหลวงกับความไร้ระเบียบ (8): ประธานชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า อ.นครหลวง ระบุมีท่าเรือสีแดงแต่ “แค่สร้างความรำคาญ”

ประธานชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า อ.นครหลวง ตอบโจทย์ข้อร้องเรียนชาวบ้าน “แค่เหตุรำคาญ” แจงแก้ปัญหามาตลอด 10 ปี แต่ผู้ประกอบและปริมาณการขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นมาก จึงละเลยการดูแลป้องกัน และมีท่าเรือสีแดง แต่ทำอะไรไม่ได้