โลกมองไทย หลังรัฐประหาร ลุ้นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เข้าสู่เลือกตั้ง จัดระเบียบอำนาจเศรษฐกิจ การค้ากับมหาอำนาจใหม่…อีกครั้ง

หนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการบริหารกอบกู้ฟื้นฟู หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คือการบริหารความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งด้านการทูต ความมั่นคง และด้านการค้า-การลงทุน ท่ามกลาง “โผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” ที่มี 2 ชื่อคู่คี่-แข่งขัน คือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย