ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม 18 ราย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 18 ราย