เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (8): จัดซื้อจัดจ้าง 1,000 ล้านขึ้นไป “ต้นทุนทุจริต” ต่ำ เสี่ยงคอร์รัปชันสูง

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (8): จัดซื้อจัดจ้างโครงการ 1,000 ล้านขึ้นไป “ต้นทุนทุจริต” ต่ำ เสี่ยงคอร์รัปชันสูง

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (6): จัดงบฯ กระทรวงกลาโหม “หลักการ” หรือ “ความเกรงใจ”

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (6): จัดงบฯ กระทรวงกลาโหม “หลักการ” หรือ “ความเกรงใจ”

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (3): “Pork Barrel” นักการเมือง “ผันงบประมาณ” ให้พวกพ้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในขั้นตอนจัดเตรียมงบประมาณ ยังมี “ช่องโหว่” ให้นักการเมืองเข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง (Pork-barrel Politics) ในลักษณะ “การผันงบประมาณ” ลงในเขตเลือกตั้งของตนเอง

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (2) : “สำนักงบฯ” มีโอกาสสูงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (2) : “สำนักงบฯ” มีโอกาสสูงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เจาะขบวนการทุจริตงบประมาณแบบบูรณาการ (1) : เปิดผลวิจัย “ป.ป.ช.” ชี้การทำงบฯ คอร์รัปชันทุกขั้นตอน

เปิดขบวนการทุจริตงบประมาณ จากผลการศึกษาวิจัย ป.ป.ช. “การปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อต่อต้านการทุจริต” แบบเจาะลึกกลยุทธ์คอร์รัปชันแบบบูรณาการ