ซีรีส์ 15 ปีวิกฤติ 2540 ดร.ธาริษา วัฒนเกส (4) : วิกฤติ’40 ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่ตั้งใจ

วิกฤติ 2540 ไม่ใช่ความผิดพลาดของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง “ธาริษา” ระบุ ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ