“ชวลิต จันทรรัตน์” กูรูน้ำเตือนวิกฤติภัยแล้ง (ตอน 2) : อ่านอาการความรุนแรง พื้นที่ไหนหนักสุด อาจถึงระดับไม่มีน้ำบริโภค

เราทุกคนต้องช่วยกันประหยัด เพราะถ้าเรามองว่าไม่ใช่ภาระของเรา เราเปิดน้ำในก๊อกน้ำก็ยังไม่เค็มเราจึงยังไม่บ่น คงไม่ได้แล้ว เพราะว่าถ้าเรา(คนกรุงเทพฯ)ประหยัดขึ้นร้อยละ 10 ก็จะมีน้ำเหลือให้พื้นที่อื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ถึง 5 แสน ลบ.ม. ต่อวันหรือเอาไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำให้อุ่นใจก็ได้ เพราะภาวะที่น้ำอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็ได้ ซึ่งเราต้องติดตามดูเอง แต่ถ้าเราประหยัดได้ร้อยละ 20 ก็ประหยัดน้ำได้วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งน้ำปริมาณนี้จะไปเก็บไว้ที่เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์ก็ได้ น้ำก็จะได้ประโยชน์ต่อไป จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ จากที่ปกติใช้น้ำวันละ 120 ลิตร ก็เหลือวันละ 110 ลิตร หรือ 100 ลิตร ก็พอ

“ชวลิต จันทรรัตน์” กูรูน้ำเตือนวิกฤติภัยแล้ง (ตอน 1) : อ่านอาการความรุนแรง พื้นที่ไหนหนักสุด อาจถึงขั้นไม่มีน้ำบริโภค

สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากฝนตกน้อยในฤดูฝน เกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ทำให้น้ำระเหยเร็ว ดินที่อยู่ใกล้น้ำสูญเสียความชื้นเร็ว ส่วนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ก็มีปริมาณน้ำน้อยมาก คือน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 20 หรือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยรวมแล้วน้อยกว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น “ปีที่แล้วเรายากลำบากเรื่องการขาดน้ำเท่าไหร่ ปีนี้จะขาดน้ำมากกว่าปีที่แล้ว 2 เท่าตัว”