สื่อในศตวรรษที่ 21 (4): The Matter ขวัญใจมิลเลนเนียลไทย

The Matter คล้ายกับ VICE ตรงที่นำเสนอข่าวและเนื้อหาต่างๆ อย่าง ‘โดนใจ’ คนรุ่นมิลเลนเนียล รวมถึงรุ่นอื่นๆ ที่ชอบเนื้อหาแนวนี้ ตั้งแต่รูปแบบ (กราฟฟิกประกอบสวยๆ ประกอบเนื้อหาทุกชิ้น เตะตาตั้งแต่แรกพบ และวิธีเขียนแบบเป็นกันเอง สนุก) การเลือกเนื้อหา (ตั้งแต่ประเด็น ‘ปัจเจก’ มาก อย่างเช่นวิธีหางาน ชีวิตรัก การแบ่งเวลา ฯลฯ ไปจนถึงประเด็นสังคมใหญ่ๆ และเรื่องราวแวดล้อมการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เช่น เกม เทคโนโลยี การขนส่งสาธารณะ วัฒนธรรมไอดอล ฯลฯ) ไปจนถึง ‘น้ำเสียง’ (เนื้อหาหลายชิ้นรวมถึงสไตล์ภาพประกอบมีลักษณะ ‘แซะ’ หรือล้อเลียนผู้มีอำนาจ หน่วยงานราชการ ฯลฯ อย่างทีเล่นทีจริง)

“แชมป์-ทีปกร” อ่านพฤติกรรมผู้เสพข้อมูล มองสื่อเก่าสู่สังคมดิจิทัล “อย่าคิดว่าแค่เปลี่ยนภาชนะก็จบแล้ว”

คุยกับ “แชมป์-ทีปกร” นักอ่านพฤติกรรมผู้เสพข้อมูล กับโจทย์ท้าทายสื่อเก่าสูสังคมดิจิทัล “อย่าคิดว่าแค่เปลี่ยนภาชนะก็จบแล้ว”