นักวิชาการจี้รัฐทบทวนการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน กรมชลฯทำแบบ”วิศวกรรมเหมาเข่ง” อนุมัติเงินกู้แต่ไม่รู้จะสร้างตรงไหน

นักวิชาการจี้รัฐทบทวนการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน กรมชลฯทำแบบ”วิศวกรรมเหมาเข่ง” อนุมัติเงินกู้แต่ไม่รู้จะสร้างตรงไหน โดยเฉพาะโมดูล A1 และ A5 ไม่ชัดเจนในการก่อสร้างและทางผันน้ำโมดูล A5 ผ่ากลางเขื่อนแม่วงก์