ทำไมประเทศไทยต้องหยุดค้างาช้าง

ทำไมประเทศไทยต้องหยุดค้างาช้าง…ท่ามกลางความก้าวหน้าที่น่าชื่นชม มะเร็งร้ายของการอนุรักษ์ยังมิได้หมดไป ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ในพื้นที่ยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องสมบัติของส่วนรวม และต้องต่อกรกับขบวนการล่าสัตว์ที่เหนือกว่าทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายของผู้มีอิทธิพล เป็นที่น่าตกใจว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกา ปัญหาดังกล่าวกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นจนคุกคามความอยู่รอดของสัตว์ป่าหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือช้างป่า