ทำปฏิรูปให้เป็นรูป (เป็นร่าง)

ในโลกที่ไร้ปุ่ม “undo” พลังอะไรก็มักจะแพ้รถถัง สิ่งที่ควรทำหรือทำได้ในตอนนี้อาจจะเหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้น คือเอาใจช่วยให้ คสช. ทำตามเป้าหมายสำเร็จ และสำเร็จโดยฉิบหายน้อยที่สุด ก็แล้วทำอย่างไร คสช. ถึงจะประสบความสำเร็จ เรื่องทำให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีนั้น ไม่มีความรู้จะตอบ เพราะดูเป็นงานของศิลปินหรือศาสดามากกว่าคนทั่วไป ส่วนเรื่องทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ คสช. ซึ่งมียุทโธปกรณ์และกำลังพลพร้อมมูลกว่าใครๆ ก็น่าจะทำได้เองไม่ยากอยู่แล้ว โดยส่วนตัว ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ จึงมีเฉพาะประเด็นการ “ปฏิรูป” ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น