สมาคมพัฒนาทวายเรียกร้องญี่ปุ่น ลงทุนอย่างยั่งยืนใน”ทวาย” ติงต้องโปร่งใส-เป็นธรรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สมาคมพัฒนาทวายเรียกร้องญี่ปุ่น ลงทุนอย่างยั่งยืนใน”ทวาย” ติงต้องโปร่งใส-เป็นธรรมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม