ทางผ่านจักรยาน (พลเมืองขอยืม)

สำหรับกรุงเทพฯ แล้ว ยานพาหนะทุกชนิดตั้งแต่รถเมล์ ไปจนถึงแผงลอย และรถสิบล้อ จะต้องมาแออัดอยู่รวมกันบนถนนจำนวนน้อยนิด ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ขับขี่จักรยานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ