เป็นเรื่องเศร้าที่เราจะลืม (ในความตายบนท้องถนนของคนเดินเท้า)

เมื่อเดินไปตามอาณาบริเวณแห่งท้องถนน คนเดินเท้าก็เหมือนคนตัวเปล่าที่จะโดนลูกหลงเมื่อไหร่ก็ได้ นี่คือเหตุที่คนเดินเท้าจึงควรจะต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษในการใช้ถนนร่วมกับยานพาหนะต่างๆ ซึ่งคำตอบก็คือแบบนั้น เพราะพาหนะคืออาวุธ และเป็นอาวุธที่เปิดใช้งานตลอดเวลา พร้อมจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งใดก็ตามที่มันปะทะด้วย (รวมทั้งตัวมันเอง) จะจักรยาน มอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์แบบไหนก็ตาม มันคืออาวุธที่สร้างความเสียหายไปจนถึงขั้นทำลายชีวิตคนเดินเท้าได้