ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “สดุดีทหารกล้า” และ คลิป”จดหมายเหตุกรุงเสีย”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 21-27 เมษายน 2556– “สดุดีทหารกล้า” และ “ฮาเวิร์ดคลั่งรักนางแบบแม็กซิม กรีดเลือดเขียน “I love you””