To Singapore, with Love ด้วยรักและขายชาติ!

หนังเรื่องนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง แต่จริงๆ มันเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกนึกคิดของผู้ลี้ภัยเท่านั้นเอง ที่ต้องเหินห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนมาช้านาน และให้เห็นว่าพวกเขามีความเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบัน พวกเขาแค่แสดงออกอย่างจริงใจไม่เสแสร้ง ขณะที่ฉันเพียงต้องการใคร่รู้ว่าเรามาถึงจุดที่เราเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร จุดที่เมื่อมีใครคิดต่างก็ขับไล่ไสส่งพวกเขาออกไป เรายอมให้อคติเหล่านี้มาหล่อหลอมตัวตนของเราได้อย่างไร