ผลการทดสอบ PISA และการจัดลำดับความสำคัญของสาระการเรียนรู้

ผลการทดสอบ PISA และการจัดลำดับความสำคัญของสาระการเรียนรู้ กับคำถามประเทศไทยได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของนักเรียนไทยมาโดยตลอด แต่ผลการทดสอบ PISA ในช่วงสิบปีที่ผ่านมากลับยังไม่เห็นผลที่ดีขึ้นแต่อย่างใด