ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – คลิปหลอกผีจากบราซิล และแอร์ฯ อยากเอากาแฟราด “แพทองธาร ชินวัตร”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – คลิปหลอกผีจากบราซิล และแอร์ฯ อยากเอากาแฟราดหัว ลูกสาวทักษิณ