กองทัพจัดเต็มกางแผนยุทธการรับศึก “น้ำท่วม” วางกำลังพลกระจายทุกพื้นที่

ถอดรหัส “ประยุทธ์” วางกำลัง “สู้ศึกน้ำ” ภารกิจช่วยเหลือประชาชน – ปฏิบัติการชนะหัวใจมวลชน ดังวลี “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”