“ทวีเดช แสงทอง” แกนนำภาคตะวันตก กับทุกข์จาก “จำนำข้าว” บทเรียนรัฐบาลเลี้ยงให้ชาวนาโง่อย่างเดียว

ทวีเดช แสงทอง แกนนำชาวนาภาคตะวันตก กับบทเรียนจากจำนำข้าว เมื่อรัฐบาลอุ้มทุกอย่าง มีอะไรคุณก็ให้เขากิน เอาไปป้อนๆ เขาอย่างเดียว แต่คุณไม่ได้เสนอความคิดเขา ไม่ได้บอกว่าให้ช่วยเหลือตัวเอง แต่เลี้ยงให้อ้วนอย่างเดียว เลี้ยงให้เขาโง่อย่างเดียว