“ดร.ทวิดา กมลเวชช” นักจัดการภัยพิบัติ ประเมินความพร้อมประเทศไทย ต้องหยุด”บูรณาการ”แบบงานวัดงานกฐิน

“ดร.ทวิดา กมลเวชช” นักจัดการภัยพิบัติ ประเมินความพร้อมประเทศไทย ต้องหยุด”บูรณาการ”แบบงานวัดงานกฐิน