ความขัดแย้งของคนดี…..เรื่อง “ทวงคืน พลังงานไทย”

ความขัดแย้งของคนดี…..เรื่อง “ทวงคืน พลังงานไทย” อยากบอกว่า ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ที่ลุกขึ้นมา พยายาม “ทวงคืนพลังงานไทย” เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เข้าใจผิด ไม่ตรงข้อเท็จจริงอย่างมาก ซึ่งทำให้ประชาชนไม่น้อยพลอยเข้าใจคลาดเคลื่อนไปด้วย