ทวงคืน ปตท. ซากความเข้าใจผิดของประชาชน ที่เหล่า “คนดี” ทิ้งไว้ให้

กระแสรณรงค์ “ทวงคืนพลังงาน” ที่มีมาหลายปี ดำเนินการอย่างค่อนข้างเป็นระบบเป็นกระบวนการ โดยกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับในสังคม ว่าเป็นคนเก่ง คนดี บางท่านก็เคยได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้นจากประชาชนให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา บางท่านก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในผลงานด้านสาธารณะมาเป็นอย่างดี บ้างก็เป็นผู้นำองค์กรประชาสังคมที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมายาวนาน บ้างก็เพิ่งแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ด้านพลังงานที่มีข้อมูลท่วมท้นจากทั่วโลก สมทบด้วยสื่อมวลชนที่ทำงานด้านมวลชน (ปลุกระดม)