เรื่องของท่อก๊าซ ปตท. เอาแต่เรื่องหยุมหยิม ไม่ดูภาพใหญ่กันเสียเลย…

บอกตรงๆ ว่า ผมไม่เข้าใจจริงๆ ว่า ณ จุดนี้พวกคนดีที่เคลื่อนไหวไม่เลิก ท่านต้องการอะไร …ยังต้องการยึดคืน ปตท. กลับมาเป็นของรัฐ 100% หรือเปล่า ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นก็คงต้องถามว่าทำไปทำไม และจะทำอย่างไร ถ้ารัฐจ่ายตามมูลค่าเป็นธรรมก็ต้องใช้เงินร่วมแปดแสนล้านบาท จะเอาเงินมาจากไหน ถ้ายึดเอาดื้อๆ หายนะมาเยือนประเทศแน่ๆ (หนักกว่าใช้กำลังยึดประเทศอีกครับ)

ศาลตัดสินแล้ว! ปตท. คืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติครบถ้วนหรือไม่

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ ปตท. ส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดอีกนั้น จึงเป็นการดำเนินคดีซ้ำ ศาลไม่อาจรับฟ้องไว้พิจารณาได้คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ได้อ่านเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ จึงเป็นการวินิจฉัยที่ยุติประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งหมด โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ปตท. ได้ส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วตั้งแต่ปี 2551 การขอให้อีก