ประกาศผล DJSI 2018 บริษัทไทยท็อปฟอร์มขึ้นที่ 1  “บริษัทยั่งยืน”ของโลก ใน 6 อุตสาหกรรม

ปีนี้เป็นปีที่พิเศษ ที่บริษัทไทยทุบสถิติ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Leader) ถึง 6 อุตสาหกรรม

มองไปข้างหน้าแบบธนินท์ EP02 : บุกเบิกและวางรากฐานระบบโทรคมนาคมไทย

การลงทุนโครงการวางเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานจากยุคเริ่มต้นภายใต้วิสัยทัศน์ของธนินท์ เจียรวนนท์ จึงไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตั้งแต่การปฏิรูปการสื่อสาร และสร้างคุณูปการให้กับกิจการโทรคมนาคมของประเทศ และการทำธุรกิจโทรคมนาคมของทีเอนั้น กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของเครือซีพีในปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของ True Corporation หรือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในปัจจุบันนั่นเอง

4 VIEWS DRIVE: Organization. Leader. Sustain (ตอน3): การสร้างภาวะผู้นำตอบโจทย์ความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ – “คาถา” True Business Practice

“ผู้นำ” ไม่ได้มีแค่ความรักที่มากกว่าหรือความใส่ใจที่มากกว่าผู้อื่น หรือความทุ่มเทเสียสละที่มากกว่าผู้อื่น ผู้นำเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ต้องการที่จะบุกเบิก สร้างสิ่งใหม่ พัฒนา เพราะรู้ว่าการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนสำคัญของความยั่งยืน และผู้นำที่สามารถสนุกสนานกับมันได้ หรือรักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รักกับมันได้ไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว นั่นละครับคือผู้นำที่เป็นนักบุกเบิก ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อย

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — ศึกบอลยูโรที่ดูจากทรูไม่ได้ และไข่แมลงวันในไก่ทอด KFC

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — ศึกบอลยูโรที่ดูจากทรูไม่ได้ และ ไข่แมลงวันในไก่ทอด KFC