สตง. ตรวจสอบ กสท พบสัญญาระบบ HSPA กับทรูมูฟไม่รัดกุม เสียหายกว่า 4 หมื่นล้าน – ประธาน คตง. เสนอตั้ง กก. สอบ

สตง. ตรวจสอบ กสท พบสัญญาระบบ HSPA ไม่รัดกุม เสียหายกว่า 4 หมื่นล้าน – ประธาน คตง. เสนอตั้ง กก. สอบ