ลุ้นนโยบายภาษีมรดก-ภาษีทรัพย์สิน เมื่อ ครม.ประยุทธ์ 33 คน ครองที่ดิน-มรดก 297 แปลง เทียบ ครม. “อภิสิทธิ์ 1” 962 แปลง ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” 703 แปลง

ลุ้นนโยบายภาษีมรดก-ภาษีทรัพย์สิน เมื่อครม.ประยุทธ์ 33 คน ครอบครองที่ดิน-มรดก 297 แปลง “มล.ปลัดดา” เจ้าของพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ ประเมินมูลค่าไม่ได้ เทียบ ครม. “อภิสิทธิ์ 1” มีที่ดินรวม 962 แปลง ครม. “ยิ่งลักษณ์ 1” มีที่ดินรวม 703 แปลง